Ungdomskoret MESSAGE

image

Koret øver på Mysen Menighetshus Betania annenhver fredag fra kl. 18.30 til 21.30
 
Ungdomskoret Message er et kor for deg som er i ungdomsskolealer og oppover.
Koret har eget orkester og består av 25 - 30 glade sangere.
 
Koret har et tett samarbeid med ungdomsklubben KRIK Ka du trur
 
Koret er en av aktivitetene til Normisjon Mysen.
 
Musikalsk leder er:
Maren Christin Nicolaysen
 
tlf.: 975 16 152 
 
Ungdomskoret Message er det eldste koret som holder til på Mysen Menighetshus Betania. 
Koret ble etablert i 1971 og het da Mysen Ungdomskor. 
Koret endret navn til Ungdomskoret MESSAGE i 2003.

21.11.2014