Ungdomskoret MESSAGE

image

Koret øver på Mysen Menighetshus Betania annenhver fredag fra kl. 18.00 til 21.00

Ungdomskoret Message er et kor for deg som er i ungdomsskolealer og oppover.
Koret har eget orkester og består av 25 - 30 glade sangere.

Koret har et tett samarbeid med ungdomsklubben KRIK Ka du trur

Koret er en av aktivitetene til Normisjon Mysen.

Kontaktperson er:
Kari Kvernhusenegen Undeland
 
tlf.: 916 97 275 


Ungdomskoret Message er det eldste koret som holder til på Mysen Menighetshus Betania. 
Koret ble etablert i 1971 og het da Mysen Ungdomskor. 
Koret endret navn til Ungdomskoret MESSAGE i 2003.


21.11.2014