Mysen barnegospel

image

Bilde: Fra Gul Fest april 2017
 Mysen Barnegospel
, www.mysenbarnegospel.com,
er koret for de som går i 1. klasse og oppover.Koret består av ca 30 glade jenter og gutter som synger og danser. 
 
Velkommen til første øvelse høsten 2019 torsdag 29.  Utlodning.
 

HØSTPROGRAM 2019 FOR MYSEN BARNEGOSPEL kommer snart !!

 

Korets dirigent er Marianne Vollebekk Hägnemark og andre ledere og hjelpere er:
Gunnbritt Listrøm Pedersen, Anne- Karin S. Amundsen, Mona Duserud, Inger Marie Igletjern, Berthine Hjerten Bjørlo og Hilde Vollebekk.
 
Mysen Barnegospel øver annenhver torsdag på Mysen Menighetshus Betania, mellom kl 17.30 - 19.00. 
Koret har egen dansegruppe for de fra 4. kl. og oppover.
 
Kontaktpersoner er:
Anne Karin Sæter Amundsen, mob.: 412 05 016

Mona Duserud, mob.:                        907 51 844,        e-post: mona.duserud@gmail.com 
 


Mysen Barnegospel er en av aktivitetene til Normisjon Mysen
 
 

21.11.2014