Mysen barnegospel

image

Bilde: Fra Gul Fest april 2017
 Mysen Barnegospel
, www.mysenbarnegospel.com,
er koret for de som går i 1. klasse og oppover.Koret består av ca 25 glade jenter og gutter som synger og danser. 


Korets dirigent er Marianne Vollebekk Hägnemark og andre ledere og hjelpere er:
Gunnbritt Listrøm Pedersen, Anne- Karin S. Amundsen, Mona Duserud, Karianne Kåsa,  Øydis Bensø, Inger Marie Igletjern, Uma Skaug og Hilde Vollebekk.
 
Mysen Barnegospel øver annenhver torsdag på Mysen Menighetshus Betania, mellom kl 17.30 - 19.00. 
Koret har egen dansegruppe for de fra 4. kl. og oppover.
 
Kontaktpersoner er:
Anne Karin Sæter Amundsen, mob.: 412 05 016

Mona Duserud, mob.:                       907 51 844,        e-post: mona.duserud@gmail.com 
 


PROGRAM FOR MYSEN BARNEGOSPEL

VELKOMMEN

 


Mysen Barnegospel er en av aktivitetene til Normisjon Mysen
 
 

21.11.2014