Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Normisjonens bønnegruppe

image

  

NORMISJONENS BØNNEGRUPPE 
 
samles til bønnemøte hver tredje mandag i måneden på Mysen Menighetshus Betania fra kl 12.00 til kl 13.00.
 
 
 
 
Normisjonens bønnegruppe er en av aktivitetene til:
 

21.11.2014