Velkommen til trivselstreff!

image

Velkommen til trivselstreff! 
Vi møtes annenhver mandag kl. 11.00-13.00 til program, lunsj og fellesskap, på Mysen Menighetshus Betania.

HER FINNER DU PROGRAMMET FOR HØSTEN 2019!
 

VELKOMMEN!
Trivselstreffene arrangeres av diakoniutvalget i Mysen menighet, Den Norske kirke.

21.11.2014