Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

KOR15

imageKOR15 øver på Mysen Menighetshus Betania annenhver tirsdag i ulike uker og består av ca. 25 sangere. 
Vi starter med kaffe kl 18.50 og har øvelse fra kl. 19.15 til kl. 21.15.


Koret synger mye og i de siste årene har koret stort sett sangoppdrag i Østfold, og enkelte ganger i Akershus og Oslo.

 

SE PROGRAM FOR KOR15 HER
(forbehold om endringer i programmet)

Leder og kontaktperson for KOR15 er Ragnar Duserud

tlf 916 18 494 eller e-post til ragnar.duserud@gmail.com
 
Ta gjerne kontakt med Ragnar hvis det er ønskelig med besøk av koret.
Omtale av KOR15 i forbindelse med 25 års jubileet i 2011:
 
KOR15 – 25 år
15 april 1986 hadde KOR15 sin første øvelse på Betania i Mysen. 25 år etter, 9. april 2011, feiret koret 25 år med jubileumskonsert i Mysen kirke hvor nåværende og tidligere medlemmer sang sanger fra hele tidsepoken til koret.
 
Bakgrunn
”Etter lengre tids planlegging, mellom IUF på Betania (Indremsjonens UngdomsForening) og Geir L Pedersen, Inger Slang og Synnøve Brandsrud, ble det besluttet å starte et nytt kor for ”unge voksne” på Betania i Mysen. Jungeltelegrafen gikk, og etter hvert viste det seg at mange savnet et kor å være med i. Spenningen var stor; hvor mange ville komme?” Sitat fra side 1 i korets første protokoll.18 stk sangere møtte til første øvelse og korets dirigent, Jan Sverre Stensrud, øvde inn sangen ”En glädje som består” – 4-stemt! På neste øvelse, en uke etter, kom det ytterligere 5 stk nye sangere. Koret var nå godt etablert og øvelsene ble planlagt til å vare halvannen time med etterfølgende andakt og bønnestund. Innen utgangen av året var det 26 sangere med.Korets første sangoppdrag var på Betania i Mysen. Deretter ble det 9 sangoppdrag utover høsten, deriblant ”Allehelgenskonsert” i Eidsberg kirke og deltagelse på møte i Storsalen i Oslo.Korets første leder var Geir L. Pedersen. Eldbjørg Kleiven var den første pianisten.
 
KOR15 – hvorfor det navnet?
Å finne et navn på koret, det var ikke lett. Men ettersom koret var det 15. koret i Eidsberg, samtidig som at 1.Kor. brev 15 i Bibelen er flott kapittel - så ble navnet KOR15.
 
Inger Slang
Jan Sverre ga seg som dirigent i januar -88. Å finne erstatter etter ham var ikke enkelt. Mange mulige dirigenter ble forespurt, men uten hell. I april samme år tok til slutt kormedlem Inger Slang utfordringen – uten dirigenterfaring i det hele tatt. Ingers læringskurve var rask og bratt. Snart 23 år etter er hun fortsatt dirigent og leder koret med stø og dyktig dirigenthånd. Det står det respekt av!
 
Pianister
Som nevnt før så var Eldbjørg Kleiven korets første pianist. De neste årene hadde vi mange pianister; Kjersti Karlsrud, Kristin Handelsby, Harald Kennemark, Birgitte Gudim, Leif Engeseth, Tone Sæves og Gunnbritt L Pedersen. I 1996 var vi nok en gang uten fast pianist. Spør Reidar Tveter Johansen fra Spydeberg sa noen – og jammen svarte han ja! Siden den gangen har Reidar vært korets faste pianist. Reidar og Inger er et godt sang- og musikklederteam!
 
Prosjekter
KOR15 har arbeidet med mange prosjekter gjennom de 25 årene de har holdt på, alene eller sammen med andre kor. Skeie og Tveits, ”Visst skal våren komme” med Rakkestad kammerkor i 1991. En stor oppsetting med orkester, solister og kor. I 1992 hadde vi et samarbeid med Oslokoret Canticum. I 1994 var vi med i det store felleskoret på Folkenborg i forbindelse med OL på Lillehammer. Det siste samarbeidsprosjektet var høsten 2010 der MarCanto fra Marker, KorX fra Askim og KOR15 hadde en korkonsert med sanger av Elvis.
 
Reidar pianist har satt sammen og laget flere sangprosjekter for KOR15. ”Lina Sandell – hennes liv i ord og toner” (1997), ”Jesus fra Nasaret” (2000), ”Guds omsorg” (2003) og ”Lovsyng Herren” 2006).
 
Turer og sangoppdrag
Koret er glad i å reise på turer. Det sosiale felleskapet, kombinert med å synge på nye og ukjente steder, sveiser korets medlemmer godt i sammen. Reisemål har vært: På besøk hos Kristinakören i Sandhem, Vest-Götaland, Drangedal, Kristiansand, Stockholm, Torsby i Sverige, Skeikampen m. fl. Koret har stort sett sangoppdrag i Østfold, men enkelte ganger i Akershus og Oslo.
 
Planer videre framover
I jubileumsåret har koret 23 medlemmer med hovedvekt fra Eidsberg, men kommune rundt er også godt representert. I KOR15 er det gøy å synge, vi har et fint sosialt og åndelig felleskap, vi sprer et verdifullt budskap gjennom sangen vår. Fellesnevneren for alt dette blir: ”En glädje som består”.
 
skrevet av Ragnar Duserud

Koret er en av aktivitetene til:

21.11.2014