Normisjon Mysen

image

Normisjon Mysen holder til på Mysen Menighetshus Betania som ligger sentralt plassert i Storgt. 17 i Mysen sentrum. 

Normisjonsforeningen har møtedager på onsdager og enkelte søndager.
Siste lørdag i hver måned inviterer vi til Lørdagstreff. Dette er en samling på tvers av kulturer.
I tillegg er det bønnesamling hver 3. mandag i måneden.

Velkommen til våre samlinger!

Johannes 14.6 
Jesus sier:"Jeg er veien, sannheten og livet!"


SE PROGRAM FOR NORMISJON MYSEN HER Normisjon Mysen feiret 90 år i 2018. Les forenigens historie her.

Normisjon Mysen driver tre kor som samler mange sanglade mennesker i alle aldre til øvelser og sangoppdrag.

 
 

 
Leder av Normisjon Mysen er: Mona Duserud, tlf: 907 51 844, e-post: mona.duserud@gmail.com
-----------------------

Normisjon Mysen og Mysen menighet eier Mysen Menighetshus Betania i fellesskap.
Vår felles visjon for huset - er å få et aktivt og sterkt møtested for kristen tro i Mysen. 

Mysen Menighetshus Betania ble innviet 26. januar 2014 etter 9. måneders byggeperiode.
 
 
 

21.11.2014