Avskjedsgudstjeneste for prost Elisabet Yrwing Guthus

image

Søndag 13. januar kl. 17.00 får hele prostiet anledning til å ta avskjed med prost Elisabet Yrwing Guthus, som etter over ti år som prost i Østre Borgesyssel prosti har begynt i ny tjeneste som prost i Vestre Aker prosti.

Elisabet har vært en aktiv prost som har betydd mye for mange, og vi håper at mange fra hele Indre Østfold vil ta turen til avskjedsgudstjenesten i Eidsberg kirke. I tillegg til prost Elisabet vil biskop Atle Sommerfelt, sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, kantor Willem Wilschut og flere andre ansatte og frivillige i menighetene i Eidsberg delta i gudstjenesten.

Det blir sang ved Eidsberg bygdekor og mulighet for å gi en gave til Kirkens Bymisjon i løpet av gudstjenesten. Etter gudstjenesten er alle invitert til Mysen Menighetshus Betania, hvor det blir kirkekaffe med hilsener til prosten. Velkommen fra hele Indre Østfold!

08.01.2019