Retrettdag - et pusterom

image

Retrettdag er en dag for bønn og refleksjon. Dagen vil veksle mellom tidebønner, Bibel-meditasjon, stille måltid med musikk i bakgrunnen, lyttegruppe og nattverd. 

Les mer om retrettdagen her. 

 

 

06.02.2019