Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Gradvis åpning for gudstjenester og kirkelige handlinger

image

 

Kirkerådet har sendt ut en «Smittevernveileder» (versjon fra 5. mai 2020) som hjelper oss i å åpne opp kirkene våre innen sikre rammer. Dette har vi sett fram til!

Føringene i veilederen gir oss anledning til å åpne opp for arrangementer for inntil 50 personer. Dette er totalantallet som også inkluderer alle medvirkende. Tallet er absolutt.

For begravelser er tallet som pårørende og begravelsesbyrå forholder seg til 45. Da er det tatt høyde for inntil 5 personer i form av ansatte, solister osv.

Tallet 50 gjelder gudstjenester og kirkelige handlinger. Det vil si at alle andre former for sammenkomster kommer inn under ordningen med at inntil 5 personer kan møtes inne forutsatt at hygienetiltak og avstand blir etterfulgt. Det pågår arbeid med utarbeidelse av smittevernveiledere også for sammenkomster som arbeid med barn og unge, kirkemusikk osv. Det vil også komme veiledere for møter og arbeidsfellesskap. Informasjon om dette blir gitt så snart den foreligger.

Veilederen legger klare premisser for alt som skal være på plass med tanke på hygienetiltak, avstand osv. Vi er pålagt å dokumentere at opplæring er gitt til de involverte under arrangementene (kirketjener, prest osv). Det vil bli gitt grundig informasjon og veiledning til alle deltakere under gudstjenester og kirkelige handlinger.

Informasjon om hvor, hvordan og når det blir gjennomført arrangementer vil bli publisert på FB, på menighetenes hjemmesider og under Den norske kirke i indre Østfold.

Bjørn Brustugun, kirkeverge i Indre Østfold og Kåre Rune Hauge, prost i Østre Borgesyssel prosti.

07.05.2020

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort