Eidsberg kirkelige fellesråd > Fellesrådet

Eidsberg kirkelige fellesråd

Fellesrådet består av 2 medlemmer fra hvert av menighetsrådene, en geistelig representant og en kommunal representant. Kirkevergen forbereder sakene og er sekretær for fellesrådet.

Representanter i fellesrådet

Prost Elisabet Yrwing Guthus
Stein Eriksen
Jan H. Solberg
Trond Degnes
Ole Martin Glomsrud
Jul-Lars Kvernhusengen
Jan Tore Løkke
Unni Bjerknes
Marit Skjeppe
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort