Eidsberg kirkelige fellesråd > Livets gang > Gravferd

Kirkegårder og gravferd

Gravferd

Generell informasjon   Les mer...

Kirkegårdene i Eidsberg

Informasjonsbrosjyre    Les mer...

Bevaringsplaner

Bevaringsplaner for kirkene i Eidsberg kommune 2013   Les mer...

Begravelse / kremasjon

Det er de pårørende som avgjør om det skal være kistebegravelse eller bisettels...   Les mer...

Valg av kirkegård

   Les mer...

Gravferdsrituale

Innholdet i en gravferd   Les mer...

Urnenedsettelse

Informasjon om urnenedsettelse   Les mer...

Kirkegårdsvedtekter

Kirkegårdsvedtekter    Les mer...

Gravferdsloven

Lenke til gravferdsloven og foreskrift til gravferdsloven   Les mer...

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort