• Hærland slider
  • Hærland slider
  • Hærland slider
  • Hærland slider
  • Hærland slider

Om oss

Hærland menighet

Hærland er ei lita bygd i Eidsberg kommune i Smaalenene. Gjennom bygda går E18, og Hærland kirke ligger inntil denne veien.

Hærland menighet har ca. 1100 medlemmer, og det er gudstjeneste i Hærland kirke annenhver søndag.

Til kirkeanlegget hører et kapell / kirkestue.

Hærland kirke

Hærland kirke er fra 1879, og det er den fjerde kirken som har vært i Hærland. Dagens kirke er bygd i tre, og har ca. 300 sitteplasser.

Du kan lese mer om både de eldre kirkene i Hærland, og dagens kirke gjennom menylinjen til høyre.

Til kirkeanlegget hører også et kapell / kirkestue og et kirkegårdsannlegg.

Kirken ligger inntill E18, ca. 7 min fra Mysen sentrum, og har adresse: Visterveien 7, 1850 Mysen

Hærland kirkestue

Hærland kapell ble oppført som et gravkapell i 1924 etter tegninger av Sigurd Bensten. Det tømrede kapellet er orientert nord-syd med inngang i syd og mot øst. Kapellet er nylig blitt påbygd og renovert, og brukes i dag også som ei kirkestue.
I kapellet / kirkestua står altertavlen fra 1702 og prekestolen fra 1654.

Hærland menighetsråd 2011-1015

Aktiviteter

Familiegudstjeneste / høsttakkefest i Hærland kirke søndag 25. august kl. 11.00

Vi deler ut bok til alle 4-åringene!     Les mer...

Velkommen til utdeling av 4-årsbok! Vi har utdeling i alle våre kirker

Her kan du se når det er utdeling i DIN kirke.     Les mer...

Konfirmant 2020?

Det er ikke for sent å melde seg på!     Les mer...

VELKOMMEN TIL BABYSANG!

Nytt kurs starter onsdag 16. januar.     Les mer...

Bli med i Knøttekoret

Barn fra 3 til 6 år er velkommen.    Les mer...

Bli med på Småbarnsang!

Barn fra 1 til 3 år er velkommen!  Se programmet her!    Les mer...

HVA SKJER I DEN KIRKELIGE FELLESNEMNDA?

Skal lede prosessen frem mot sammenslåingen til ett kirkelig fellesråd fra 01.1...   Les mer...

Konfirmantundervisning

   Les mer...

Menighetens barnehage

Menighetens barnehage - barnehagen for menighetene i Eidsberg kirkelige fellesrå...   Les mer...

KRIK - KA DU TRUR?

Ungdomsklubben KRIK Ka du trur, er et tilbud for ungdommer fra 8.klasse og ut...   Les mer...