Eidsberg kirkelige fellesråd > Menighetene > Mysen menighet
  • Mysen - slider
  • Mysen - slider

Om oss

Mysen menighet

Menigheten har ca 5000 medlemmer og er den mest folkerike menigheten i Den Norske Kirke i Eidsberg kommune. 

Det er mange aktiviteter i menigheten. 
Kirkeanlegget består av kirke og kapell.

Foruten gudstjenestene i Mysen kirke er MøteplassMysenMenighet MMM den månedlige samlingen for menigheten. 
Samlingene holdes på Mysen Menighetshus Betania.

Mysen menighet har tilbud til mennesker i alle aldre og i tillegg til det arbeid som drives i vår menighet ser vi også verdien av hva de frivillige misjonsorganisasjoner har å tilby barn, unge, voksne og eldre.

Et eks. på dette er Normisjon Mysen som driver på Mysen Menighetshus Betania. På ungdomssiden ser man samarbeidet mellom Normisjonens ungdomskor MESSAGE og ungdomsklubben "Ka du trur" som drives av Mysen menighet.

Mysen menighets misjonsprosjekt har vi i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap (NMS). 

MYSEN MENIGHETSHUS BETANIA 
Normisjon Mysen og Mysen menighet har bygd ut Betania til et nytt menighetshus i Mysen. Vår visjon for huset, - er å få et aktivt og sterkt møtested for kristen tro i Mysen. Mysen Menighetshus Betania (klikk her) ble innviet 26. januar 2014 etter 9. måneders byggeperiode.

Mysen kirke

Torggt. 21, 1850 Mysen    

Mysen kirke ble innviet i 1903 og er gitt til "Mysen bygningskommune" av Marie og  Anton H. Mysen.      

Kirken er tegnet av arkitekt Hjalmar Welhaven. Det er en langskipkirke med lavere og smalere sideskip på hver side. Kirken har ca 275 sitteplasser.

August Eiebakke fra Askim malte altertavlen med motivet:Den gode hyrde. Fram til 1938 var dette kirkens eneste utsmykning.

Kunstmaleren Per Vigeland fikk i 1936 i oppgave å utsmykke kirken. Han valgte å ta utgangspunkt i altertavlen. Motivene i koret er hentet fra Salme 10 og Johs. 10,- om Hyrden og fårene. Hyrden leder sine får til de grønne enger. I taket er det malt fire engler. Du finner mer informasjon om kirken i lenkene til høyre. 

Sangen "Vår brune kirke" ble skrevet til kirkens 40 års jubileum av Viggo Brekke (alias Olaf W. Haaje).

Les mer om kirken

Mysen kapell

Kapellvn. 15, 1850 Mysen

1930 ble det innkjøpt 8 mål tomt av Olav H. Mysens eiendom til ny kirkegård, og i 1939 ble det bygget et nytt gravkapell på den nye kirkegården. Den fikk en noe egenartet "innvielse", idet det ble tatt i bruk som feltlasarett i aprildagene 1940. To og to benker ble stilt sammen slik at man fikk senger til de syke og skadde.

Byggets arkitekt var Dag Borg og som byggmester Holm Dehli. 

Den offisielle innvielsen ble foretatt av biskop E. Berggrav. 
Under innvielsessermonien var det skriftlesning av prost Det ble gitt mange gaver til kapellet, bl.a  klokken i tårnet , et rosemalt vindu  utført av Per Vigeland, blomstersøyler og stoler.
 
Gunnar Dehli og res. kap. Martin Synnes. Mysen damekor og Mysen mannskor sang.  Kirkesanger Johs. Raanaas hadde skrevet en salme som ble sunget under høytidligheten. 


Seierskorset - billedvevteppe.

Søndag 21. mars 2004 ble gudstjenesten flyttet fra Mysen kirke til Mysen kapell for  innvielse av et nytt billedvevteppe. Bjørg Tveit fra Mysen er kunstneren bak teppet.

Det er trist å sitte i et gravkapell og vente på en begravelse. Derfor ønsker Tveit å formidle at påskemorgenen sprengte dødens makt og Jesus sto frem som seierherre. Hun valgte lyse, lette og varme farger fordi hun ønsker at mennesker skal fanges inn av Guds kjærlighet og lys og at de styrkes av den kraft som korset representerer. Guds lys, liv og kjærlighet flommer utover til alle mennesker hvor de enn befinner seg på troens vei. Midt gjennom hele korset går den røde fargen som er symbolet for kjærlighet og det pulserende blod. Lysstrålene som omgir korsets midtpunkt kan v i assosiere som Guds ansikt med form av hans øye.  
De små feltene øverst rundt midtpartiet på korset kan la tankene gå til rommene som Jesus sier han planlegger for oss i himmelen.Når duen kommer ovenfra og ned som her på korset, er det et symbol for Den Hellige Ånd.  

Aktiviteter i Mysen menighet

Mysen menighet har mange tilbud og aktiviteter for mennesker i alle aldrer.
Alle våre menigheter i Eidsberg er med i trosopplæringsprosjektet til Den Norske Kirke, "STØRST AV ALT", og Mysen menighet har stor glede av dette. 

MøteplassMysenMenighet - MMM er menighetens samling en gang i måneden.

Det er mange "arbeidslag" i Den Norske Kirke: Normisjonen, Misjonsselskapet osv. Disses aktiviteter, sammen med menighetens egne, kan du se og "klikke" på i oversikten under.  

Mysen menighetsråd 2011 - 2015

Aktiviteter

Støtt Mysen menighetshus Betania.

Vi er glade for økonomisk støtte!    Les mer...

LØRDAGSTREFF

   Les mer...

Østreng Normisjon Misjonsforening feiret 40-årsjubileum

Fest på Betania torsdag 21. september.    Les mer...

HVA SKJER I DEN KIRKELIGE FELLESNEMNDA?

Skal lede prosessen frem mot sammenslåingen til ett kirkelig fellesråd fra 01.1...   Les mer...

BLIR DU MED?

Mysen menighet samler inn midler til nytt flygel.     Les mer...

Nå er det Mysen-konfirmantenes tur!

De konfirmeres i Eidsberg kirke lørdag og søndag.     Les mer...

Aktiviteter for barn

   Les mer...

Aktiviteter for unge

   Les mer...

Aktiviteter for voksne

   Les mer...

Konserter

   Les mer...

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort