Mysen barnegospel

Bilder fra julekonserten i Sagene kirke med: Maria Arredondo, Torstein Sødal og Martin Halla
Tusen takk for hjelpen Mysen Barnegospel!

Foto: Trond Husø og Ragnar Duserud